EIFM.de

står för

Erfarenhet, Innovation, Fakta, Möten
=
Experience Innovation Facts Meetings

EIFMeetings (uttalat: e-i-eff-meeting)
är ”o”-konferenser liksom OpenSpace-konferenser och Barcamps med den generösa, överpartiska och helhetspräglad hållning av WorkingOutLoud, medling och medlingssupervision – och med fokus på WinWinWin!


WinWinWin menar:

Win 1

En omedelbar Win (vinst) för de enskilda mötesdeltagarna genom att dela och öka erfarenhets- och faktakunskapen som bas för innovation, inspiration och nyttiga ideer.

Win 2

En direkt Win för organisationerna och kontexterna där EIFMötena hålls.

Win 3

Och indirekta, långsiktiga och varierande storvinster för mänskligheten, ekonomin och miljön.


Av innovations- och kreativitetsstudier vet vi att olika förutsättningar verkar som attraktorer för att innovation kan utveklas.

Om människor, inom en stabil ram, delar på (subjektiva) ERFARENHETER och (solida) FAKTA i klok generositet och på detta sätt är inte bara deltagare utom blir DELGIVARE, ökas chansen att skapa hållbara och framsynta INNOVATIONER.

Ur forskningen är det bekant att man ofta bara delar med den del av kunskapen och vetskapen som de andra ändå redan har. Men det förhindrar innovation.

Med tack till Harrison Owen, Niklas Luhmann, Ruth Cohn, Virginia Satir, Steve de Shazer, John Stepper... och stora innovatorer som Albert Einstein och Thomas A. Edison blir EIFMöten i det 21. århundradels komlexitet präglad av en generösa, uppskattande och överpartiska helhetstanken samt den nya innovationskulturen.

EIFMöten främjar innovation genomt delade erfarenheter och delade fakta med fokus på WinWinWin.

De följande terminerna för EIFMötena i samarbete med Mediation DACH e.V. finns på Mediationskalender.de.


Impressum

Gesponsort von Anita von Hertel, Sarah Heiligensetzer, Adrian Thomas

Angaben gemäß § 5 TMG:

Anita von Hertel
Holzdamm 41
20099 Hamburg

Kontakt:

Telefon: 040 5367911
E-Mail: akademie(at)vonhertel.de